سال 3، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1396 )                   جلد 3 شماره 2 صفحات 46-33 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، p.hashempour@tabriziau.ac.ir
چکیده:   (2981 مشاهده)
رشتۀ مهندسی معماری اسلامی در پی تأمین نیازها و خواسته‌های جوامع مسلمان جهت ایجاد گونه‌ای از معماری است که متناسب با فرهنگ ایرانی- اسلامی و در جهت تعالی و کمال انسان ها باشد. انگیزه‌بخشی به آموزش معماری اسلامی عاملی است که مستقیم یا غیر‌مستقیم بر نتیجۀ آموزش اثر می‌گذارد. هدف از این تحقیق تعیین راهبرد برای ایجاد انگیزش در دانشجویان رشتۀ معماری اسلامی است. این پژوهش با در نظر گرفتن ماهیت آن و نحوۀ جمع‏‌آوری اطلاعات و با توجه به ابزار مورد استفاده که پرسشنامه است، به صورت پیمایشی می‏‌باشد. جهت تلفیق و ایجاد نظر واحد و مشترک پس از اخذ نظر ذی‌‏نفعان (اساتید، دانشجویان و دانش‌‏آموختگان رشته) با به‌‏کارگیری پرسشنامه، از روش دلفی استفاده شده است. در نهایت به منظور ارزیابی عوامل تأثیرگذار روی انگیزش نسبت به تهیۀ ماتریس‏‌های ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی اقدام و برای نرمالیزه‏‌کردن ضرایب ماتریس‏‌ها از نرم‌‏افزار SPSS استفاده شد. مدل مورد استفاده در ارائۀ راهبردها، مدل SWOT است. با مبنا قرار دادن نقش دانشکده در تقویت انگیزه، عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان به عوامل داخلی اساتید، برنامه‏‌های دانشکده و مکان آموزشی تقسیم و عوامل خارجی به محیط اجتماعی فرهنگی، محیط علمی، شرایط اقتصادی دسته‏‌بندی گردید. طبق بررسی‌های انجام‏‌شده، 13 نقطه ‏قوت و 12 نقطه‏‌ضعف در روند و نوع آموزش معماری اسلامی به‌‏دست آمده و 10 فرصت شناسایی و 23 تهدید مشخص شده است. در نهایت راهبردهای فرصت قوت (SO)، فرصت ضعف (WO)، تهدید ضعف (WT) و تهدید فرصت (ST) جهت بهبود انگیزۀ دانشجویان ارائه شده است.
متن کامل [PDF 4703 kb]   (925 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی در زمینه معماری، شهرسازی و رشته‌های وابسته
دریافت: 1397/3/9 | پذیرش: 1397/3/9 | انتشار الکترونیک: 1397/3/9

فهرست منابع
1. Agasharifiane Esfehani, Mehrdad and Ahmad Aminpour. 2016. Magnanimity Letter of Architecture: Fourteen main principles of professional ethics in architecture and urbanism, Journal of Research on Islamic Architecture and Urbanism 1(1): 81‒99 [in Persian].
2. David, D., and R. DiGiuseppe. 2012. Social and cultural aspects of rational and irrational beliefs: A brief re-conceptualization. In Rational and irrational beliefs: Research, theory, and clinical practice. Eds. Steven Jay Lynn, Albert Ellis and Daniel David. New York: Oxford University Press.
3. Dryden, W., and R. Branch. 2008. The fundamentals of rational emotive behavior therapy: a training handbook. Chichester: Wiley.
4. Ellis, A., and W. Dryden. 1997. The practice of rational emotive behavior therapy: 2nd edition. New York: Springer.
5. Fereydooni, Ali. 2007. Political Thought of Ikhwān Al-Ṣafā. Qom: Bosstan-E-Ketab [in Persian].
6. Gagne, Robert. 1989. Conditions of Learning and Instruction Theory. Translated by: Arman Najafi Zand. Tehran: Roshd Press [in Persian].
7. Glover, John A. 1990. Educational Psychology. Translated by Ali Naghi Kharrazi. Tehran: University of Tehran Press [in Persian].
8. Herlo Dorin. 2015. Improving efficiency of learning in education master programs, by blended learning. Procedia—Social and Behavioral Sciences 191: 1304–9. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.04.326]
9. Hojat, Isa. 2003. Architecture Education and the Depreciation of Values. HONAR-HA-YE-ZIBA (14): 63‒70 [in Persian].
10. Hojat, Isa. 2012. Tradition and Innovation in Architecture training. Tehran: University of Tehran Press [in Persian].
11. Howell, R. T. 2005. Professor's Role in Motivating Students to Attend class. Journal of Industrial Teacher Education 42 (3): 2‒10.
12. Kadivar, Parvin. 2014. Educational Psychology. 16th Edition. Tehran: Madreseh Publication [in Persian].
13. Karimi, F. 2005. Space of Architecture Education and Selection Criteria. In the Articles of the Second Conference on Architectural Education. Edited by Amir Saeed Mahmoodi. 56‒69. Tehran: Negahe Emruz [in Persian].
14. Kaveh, Mohammad Hosein. 2010. Motivation and Learning. Interdiciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences 1(1): 23‒29 [in Persian].
15. Molavi, P., Kh. Rostami, and A. Fadaieenaieeni. 2007. Factors in reducing the motivation of students of medical sciences. Journal of Medical Council of Islamic Republic of Iran 25 (1): 53‒58 [in Persian].
16. Nadimi. Hadi. 2007. Kelk-e-Doost (Ten Essay on Art and Architecture). Isfahan: Cultural and Recreational Organization of the City of Isfahan [in Persian].
17. Nikkar, Mohammad. Eesa Hojat and Abbas Ali Izadi. 2013. An Explanation to the Goal Construct and its Application in Generating Motivation in Architecture Novice. Journal of Iranian Architecture Studies (3): 85‒106 [in Persian].
18. Noghrekar, Abdolhamid. 2008. An Introduction to Islamic Identity in Architecture and Urbanism. Tehran: Payam Sima Publishers [in Persian].
19. Noghrekar, Salman. 2014. Scientific Report: The Role of Architectural Schools in the Map of the Way to Implementing the "Perfect Architecture of Islamic Iran" (Case Study: Faculty of Architecture and Art of Kashan University). Journal of Iranian Architecture Studies 1(5): 151‒58 [in Persian].
20. Ozer, Ebru Albayrak, and Akgun Ozcan Erkan. 2015. The effects of irrational beliefs on academic motivation and academic self-efficacy of candidate teachers of computer and instructional technologies education department. Procedia - Social and Behavioral Sciences 197: 1287–92. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.07.401]
21. Parsa, Mohammad. 1996. Motivation and Emotion. Tehran: Payam Noor Publications [in Persian].
22. Pirnia, Mohammad Karim. 1993. Schools of Iranian Architecture. Edited by: Gholam Hossein Memarian. Tehran: Islamic Art Publications [in Persian].
23. Sayegh, Samir. 1999. Religious Art: Testimony or Message. Proceedings of the First International Conference of Religious Art. Tehran, November 1995. Tehran: Islamic Republic of Iran Broadcasting [in Persian].
24. Seyedhadi Ghoddusifar, Iraj E'tesam, Farah Habib. 2012. Iranian Traditional Architecture Education and Place of Subjective Perception in it. Journal of Iranian Architecture Studies 1(1): 39‒58 [in Persian].
25. Shuari Nizhad, Ali Akbar. 1989. Psychological Foundations of Education. Tehran: Institute of Cultural Studies and Research Publishers [in Persian].
26. Slavin, Robert E. 2006. Educational Psychology: Theory and Practice. Translated by: Yahya Seyyed Mohammadi. 2014. Tehran: Ravan Publication [in Persian].
27. Spaulding, Cheryl Lynn. 1992. Motivation in the Classroom. Translated by: MohammadReza Nayeenian and Esmail Biabangard. 1998. Tehran: Madreseh Publication [in Persian].
28. Standage M., and D. C. Treasure. 2002. Relationship among achievement goal orientations and multidimensional situational motivation in physical education. Br J Educ Psychol 72 (1): 87‒103. [DOI:10.1348/000709902158784]
29. Talebzadeh Shoshtari, Leila and Hadi Pourshafaie. 2011. Attributions of Successful Professors in Promoting Academic Motivation in Birjand University Students. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. 17(2): 81‒98 [in Persian].

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.