سال 5، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1399 )                   جلد 5 شماره 1 صفحات 165-182 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشگاه هنر اسلامی تبریز
2- دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، ahadebrahimi@tabriziau.ac.ir
چکیده:   (570 مشاهده)
به هنگام طرح‌ریزی نمای یک بنا، افراد مختلف اعم از معمار، سازنده، کارفرما و حتی عامه‌ی مردم- به‌طور غیرمستقیم- بخشی از افکار، نگرش‌ها، باورها و خواست‌هایشان را به‌صورت خودآگاه و یا ناخودآگاه به آن تحمیل می‌کنند. در مطالعات نمای بناهای تاریخی، فهم چنین افکار و نگرش‌هایی می‌تواند به تحلیل کامل‌تری از این نماها و فرآیندها و عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری آن‌ها بیانجامد. بر این اساس در این پژوهش واژه‌ی «افکار» به‌عنوان مفاهیم ذهنی خودآگاه، و واژه‌ی «ذهنیات» به‌عنوان مفاهیم ذهنی ناخودآگاه مدنظر قرارگرفته و تلاش شده است تا از طریق مطالعه‌ی یک نمونه‌ی موردی و با روش تحقیق تفسیری- تاریخی، افکار و ذهنیات افراد دخیل در شکل‌گیری جزئیات و آرایه‌های نمای خانه‌های تاریخی فهم گردد. بر این مبنا به‌عنوان نمونه‌ی موردی، یک ‌خانه‌ی قاجاری در محله‌ی سرخاب تبریز با نام خانه‌ی سرخه‌ای متعلق به مهدی خان آصف‌السلطنه، فراشباشیِ مظفرالدین میرزا انتخاب‌شده و سعی شده است که ذهنیات و افکار دخیل در شکل‌گیری جزئیات و آرایه‌های نمای رو به حیاط بیرونی آن فهم گردد. برای این منظور از روش آیکونولوژی (شمایل‌شناسی) -که روشی برای خوانش آثار هنری و معماری تاریخی برای فهم معانی نهفته در پس آن‌هاست- برای خوانش نما، و نیز از روش تحلیل محتوای متون برای بهره‌گیری از داده‌های متون تاریخی در ارتباط با نمای مذکور بهره گرفته‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، جایگاه فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی و تاریخی افراد دخیل در شکل‌گیری نما، افکار و ذهنیات آن‌ها را شکل داده و - بخشی از- این افکار و ذهنیات در طرح جزئیات و آرایه‌های نما نمود می‌یابد.
متن کامل [PDF 1441 kb]   (181 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بررسی‌های تاریخی آثار و مفاهیم نظری در زمینه معماری، شهرسازی و رشته های وابسته
دریافت: 1398/12/26 | پذیرش: 1399/3/20 | انتشار الکترونیک: 1399/6/27

فهرست منابع
1. Afzal-ol-Malek, Gholam Hossein. 1982. Afzal-ol-Tavarikh. Edited by Sirous Sa'dvandian and Mansoureh Ettehadieh. Tehran: Nashr-e Tarikh-e Iran. [In Persian]
2. Aliabadi, Mohammad, and Somaye Jamalian . 2012. Recognition of Mirror Work Patterns in Qajar Monuments at Shiraz. Negareh Journal 7 (23): 17-30. [In Persian]
3. Allemagne, Henry Rene d. 1956. From Khorasan to Bakhtiari Travelogue. Translated by Mohammad Ali Farehvashi. Tehran: Amirkabir Publications. [In Persian]
4. Bamdad, Mehdi. 2008. Biography of Dignitaries of Iran in 18th, 19th and 20th century. Tehran: Nashr-e Zavvar. [In Persian]
5. Burke, Peter. 2002. History and Social Theory. Translated by Gholamreza Jamshidiha. Tehran: University of Tehran Press. [In Persian]
6. Conway, Hazel, and Rowan Roanisch. 2005. What is Architectural History?. Golestan-e Honarr (2): 24-36. [In Persian]
7. Drouville , Gaspard. 1991. Travel in Iran. Translated by Manoochehr Etemad Moqaddam. Tehran: Nashr-e Shabaviz. [In Persian]
8. Crum, Roger J. 1989. Cosmos, the World of Cosimo": The Iconography of the Uffizi Façade. The Art Bulletin 71(2): 237-253. [DOI:10.1080/00043079.1989.10788497]
9. Gharehbaglou, minou , and Solmaz Roohifar. 2018. The history of public mentalities as an influential factor on the quality of housing. Honara-Ye-Ziba Memari-Va-Shahrsazi 23 (1): 67-80. [In Persian]
10. Gholizadeh, Khosro. 2014. The Mythological Encyclopedia of Animals and its Related Terms. Tehran: Publishing House of the Parseh Book. [In Persian]
11. Gudehus, Christian. 2016. on the significance of the past or present and future action. In Theorizing Social Memories: Concepts and Contexts, by Gerd Sebald and Jatin Wagle, 84-98. New York: Routledge. [DOI:10.4324/9781315887111-6]
12. Hajialilou, Solmaz. 2005. Investigating the impressionability and Modeling from Pre-Islamic Iran in Qajar Era Relying on Qajar beliefs. Name-ye Ensanshenasi 4 (8): 30-59. [In Persian]
13. Hutton, Patrick H. 1999. Mentalities, History of. In Encyclopedia of Historians and Historical Writing, by Kelly Boyd. Taylor & Francis.
14. Javadi Yeganeh, Mohammad reza, and Saeedeh Zadghannad. 2015. Iranians in Kingdom Era. Tehran.
15. Khodaei , Mohammad Zaman , Sadegh Karimi, and Mehdi Yarahmadi. 2011. A Glance at the Evolution of Botteh-Jeghegh Symbol. Iranian Cultural Research 4 (2): 109-132. [In Persian]
16. Khormouji, Mohammad Jafar ben Mohammad Ali. 1905. Haqayeq-ol-Akhbar-e Naseri. [In Persian]
17. Mahmoud, Mahmoud. 1999. History of Iran and England Political relationship in 19th century. Tehran: Nashr-e Eqbal. [In Persian]
18. Mahmoudi, Amir Saeid. 2005. Thinking in Design process, Introducing an Interactive Model in Design Education. HONAR-HA-YE ZIBA (20): 27-36. [In Persian]
19. Maraqehee, Zein-al-Abedin. 2006. Siyahatnameh-ye Ebrahim Beyg (Ebrahim Beyg's Travelouge). Tehran: Nashr-e Agah. [In Persian]
20. Mezzatesta, Michel P. 1985, The Façade of Leone Leoni's House in Milan, the Casa degli Omenoni: The Artist and the Public. Journal of the Society of Architectural Historians. 44(3): 233-249. [DOI:10.2307/990074]
21. Montazer , Behnaz , Hossein Soltanzadeh , and Seyed Behshid Hosseini. 2019. The Effect of 18th and 19th Centuries Russian Neoclassical Architecture on the Architecture of Iranian Administrative-Service Buildings (During Qajar and First Pahlavi Eras). BAGH-E NAZAR 16 (70): 73-86. [In Persian]
22. Møller, Henrik Rye. 2004. Mentality: a neglected field of investigation in intercultural studies. In intercultural alternatives:critical perspectives on intercultural encountersin theory and practice, by Maribel Blasco and Jan Gustafsson, 133-154. Copenhagen: Copenhagen Business School Press DK.
23. Mostofi, Abdollah. 2005. The Administrative and Social History of the Qajar Period: (The Story of My Life). Tehran: Nashr-e Zavvar. [In Persian]
24. Nader Mirza. 2014. History and Geography of Dar-ol-Saltaneh-ye Tabriz. Tabriz: Entesharat-e Aydin. [In Persian]
25. Najmabadi, Afsaneh. 2005. Women with Mustaches and Men without Beards: Gender and Sexual Anxieties of Iranian Modernity. California: University of California Press. [DOI:10.1525/9780520931381]
26. Panofsky, Erwin. 1955. "Two Facade Designs by Domenico Beccafumi and the Problem of Mannerism in Architecture". In Meaning in Visual Arts, By Erwin Panofsky. New York: Doubleday& Company.
27. 2016. "Iconography and Iconology: An Introduction to the study of Renaissance Art. In Meaning in Visual Arts, by Erwin Panofsky, translated by Neda Akhavan Aghdam, 35-70. Tehran: Nashr-e Cheshmeh. [In Persian]
28. 2018. Studies in Iconology, Humanistic Themes in the Art of the Renaissance. New York: Rutledge.
29. Pleßke, Nora. 2014. The Intelligible Metropolis: Urban Mentality in Contemporary London Novels. Transcript Verlag. [DOI:10.14361/transcript.9783839426722]
30. Polak, Jakob Eduard. 1989. Polak's Travelogue Iran and Iranians. Translated by Keykavous Jahandari. Tehran: Entesharat-e Kharazmi. [In Persian]
31. Qadamgahi, Nasrin. 2004. The Eagle in Mythology and Literature. Persian Liturature Quarterly (1&2): 106-126. [In Persian]
32. Qayyoomi Bidhendi , Mehrdad, and Omid Shams. 2013. History of Mentalities in Iranian Architecture: an Introduction. Iranian Architecture Studies 1 (2): 5-25. [In Persian]
33. Qayyoomi Bidhendi, Mehrdad. 2009. On the Sources of the History of Iranian Architecture and Its Research Principles. Golestān-e Honar (15): 5-20. [In Persian]
34. Ramezan Jamaat , Mina , and Javad Neyestani. 2011. The Manifestations of Modernity and Tradition in the Entrance Spaces of Houses in Tehran in Qajar Era. Honar-Ha-Ye-Ziba Memari-Va-Shahrsazi 2 (44): 65-76. [In Persian]
35. Rayati zadeh, Fatemeh, and Ayeen Fazel. 2012. A Comparative Study of Morphology of Persian and Ottoman Royal Swords. Motaleate-e Tatbighi-e Honar 1 (2): 57-71. [In Persian]
36. Saidi Sirjani, Ali Akbar. 2005. Vaqaye-e Ettefaqiyeh. Tehran: Nashr-e Asim. [In Persian]
37. Sepehr, Abdolhossein. 2008. Mer'at-ol-Vaqaye-e Mozaffari. Tehran: Miras-e Maktoob. [In Persian]
38. Shafagh, Esmaeel, and Jameeleh Zarei. 2012. A Research about Homay. Textual Criticism of Persian Literature 4 (1): 57-72. [In Persian]
39. Shahribaf, Jafar. 2004. Tehran-e Qadim (Old Tehran). Tehran: Nashr-e Moin. [In Persian]
40. ShapurShahbazi, Alireza. "Flags in Persia. Encyclopedia Iranica, available at www.iranicaonline.org/articles/flags-i (accessed 2020/15/02).
41. Soltani, Mehdi, and Hadi Nadimi. 2018. Tazkara-t'al-Bonian and Tazkara-t'al-Abnieh Epistles: Pathways towards Architect Sinan's Mindset about Architecture. Soffeh 28 (82): 6-25. [in Persian]
42. Tamasoki, Zeynab, and Zahra Ahari. 2017. From Public Mentality to Body Representation: Imam Descendant SeyyedIsmaeel, Qajari Tehran and Settlement of Social Conflicts. Tahqiqat-e Tarix-e Ejtema'i 6 (2): 65-90. [In Persian]
43. Valizadeh Mojezi, Mohammadreza. 2001. History of Lorestan in Qajar Era: from Establishment to coup d'etat of 1299. Tehran: Nashr-e Horoufiyeh. [in Persian]
44. Wills, Charles James . 2009. In the Land of the Lion and Sun. Translated by Gholamhossein Gharagozlou. Tehran: Nashr-e Eqbal. [In Persian]
45. Zoka, Yahya. 1965. History of Evolution of the Government of Iran Flag and Logo from 19th centuray so far. Honar va Mardom (38): 21-29. [In Persian]