مشخصات افراد - فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی
Close

Logo

فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی

سر دبیر
پروفسور محمد تقی پیربابائی
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکpirbabaeitabriziau.ac.ir
رشته تحصیلیمعماری و شهرسازی
پست سازمانیاستاد؛ دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
محل خدمتتبریز، ایران
نشانی صفحه شخصیhttp://architecture.tabriziau.ac.ir/?PageID=2&BasesID=7&ID=24&TabID=24
آخرین بروزرسانی1400/5/5

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: