مشخصات افراد - فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی
Close

Logo

فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی

مدیر مسئول
پروفسور محمدعلی کی نژاد
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکma_kaynejadtabriziau.ac.ir
رشته تحصیلیمهندسی محیط زیست
پست سازمانیاستاد؛ دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند
محل خدمتتبریز، ایران
نشانی صفحه شخصیhttp://fa.cie.sut.ac.ir/ShowStaffDetails.aspx?ID=7
آخرین بروزرسانی1400/5/5

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: