مشخصات افراد - فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی
Close

Logo

فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی

مدیر داخلی
پروفسور مینو قره بگلو
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکm.gharehbagloutabriziau.ac.ir
رشته تحصیلیمعماری
پست سازمانیاستاد؛ دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
محل خدمتتبریز، ایران
نشانی صفحه شخصیhttp://architecture.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=14&BasesID=7
آخرین بروزرسانی1400/7/2

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: