فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی
فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی- روند بررسی مقالات
روند بررسی مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/13 | 
 • نوع داوری: دوسو ناشناس (حداقل ۲ داور)
 • میانگین بازۀ زمانی فرآیند داوری پذیرش مقاله:  کمتر از ۶ ماه (بین ۲ تا ۴ ماه)
 • بازۀ زمانی بررسی اولیۀ مقالۀ دریافتی و اعلام نظر به نویسنده تا آغاز فرآیند داوری: طی ۶ روز کاری
 • اطلاعات آماری تفصیلی نشریه: لینک

فرآیند داوری:
 1. دریافت مقاله و بررسی اولیه توسط کارشناس علمی (جهت رعایت اهداف و ضوابط شیوه‌نامۀ نشریه): ۳ روز
 2. بررسی توسط دبیران تخصصی (سردبیر و مدیرمسئول)، (جهت بررسی و تأیید اولیه و محور مقاله و تعیین ۲ داور): ۳ روز
 3. ارسال به داوران تخصصی (جهت بررسی و تأیید علمی مقاله): مهلت اولیه ۱۴ روز؛ در صورت نیاز و درخواست داور، قابل تمدید به مدت ۱۰ روز
 4. بررسی نظر داوران توسط دبیران تخصصی: ۳ روز
 5. ارسال نظر داوران جهت بررسی و اصلاح (بازنگری جزئی یا بازنگری کلی) توسط نویسندگان (نویسندۀ مسئول): ۷ روز
 6. برگشت مجدد مقاله به دفتر نشریه و بررسی توسط کارشناس علمی و دبیران تخصصی جهت اعمال دقیق اصلاحیه درخواستی داوران: ۳ روز
 7. در صورت درخواست بازنگری کلی توسط هر یک از داوران، مقاله مجدد جهت تأیید اصلاحات بازنگری کلی به داور مربوطه ارجاع خواهد شد: ۷ روز
 8. ارسال به داور سوم تخصصی (جهت بررسی و تأیید علمی مقاله): مهلت اولیه ۱۴ روز؛ در صورت نیاز و درخواست داور، قابل تمدید به مدت ۱۰ روز

تمامی داوری های نشریه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی در پایگاه پابلونز نمایه میشود.

پابلونز لینک

دیاگرام فرآیند دریافت مقاله تا پذیرش

 
نشانی مطلب در وبگاه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی:
http://ciauj-tabriziau.ir/find-1.121.30.fa.html
برگشت به اصل مطلب