نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی- اخبار نشریه
کسب رتبه ب در ارزیابی سال ۱۳۹۹ کمیسیون نشریات وزارت علوم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/24 | 
کسب رتبه ب در ارزیابی سال ۱۳۹۹ کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی (لینک)


 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی:
http://ciauj-tabriziau.ir/find.php?item=1.43.52.fa
برگشت به اصل مطلب