نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی- اطلاعات تماس
تماس با نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس پستی:
‏تبریز، میدان ساعت، خیابان مقصودیه، خیابان مصلی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر ‏اسلامی تبریز، ساختمان قدکی،
دفتر نشریه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی

صندوق پستی: ۴۵۴۷-۵۱۳۸۵،
کد پستی: ۵۱۶۴۷۳۶۹۳۱

تلفن :‏‏
۰۴۱۳۵۲۹۷۵۵۱
۰۴۱-۳۵۵۴۱۸۱۳

پست الکترونیکی: 
ciaujtabriziau.ac.ir

 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی:
http://ciauj-tabriziau.ir/find.php?item=1.57.18.fa
برگشت به اصل مطلب