نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی- درباره نشریه
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
«فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی» نشریه علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر ‏اسلامی تبریز، درصدد است تا زمینه‌ای مناسب برای بسط و نشر پژوهش‌هایی در راستای فرهنگ و بینش ‏اسلامی–ایرانی در زمینه معماری، شهرسازی و رشته های وابسته به آن فراهم آورد.‏ افق علمی نشریه، انتشار نتایج تحقیقات نظری و عملی پژوهشگران با رویکرد میان رشته ای؛ در حوزه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی است.
 

 
اطلاعات پایه
فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی
Culture of Islamic Architecture and Urbanism Journal
 
صاحب امتیاز و ناشر :دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مدیر مسئول :محمدعلی کی نژاد
سردبیر :محمدتقی پیربابائی
مدیر داخلی :مینو قره بگلو
مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی :شماره ۸۵۷۳۱ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
شاپای چاپی (ISSN) :۲۷۱۶-۹۷۵۸ 
شاپای الکترونیکی (EISSN) :۲۷۱۶-۹۶۴۲
نشانگر دیجیتالی شیء (DOI) :۱۰.۲۹۲۵۲/ciauj
رتبه در وزارت علوم برای  ارزیابی ۱۳۹۹ : رتبه «ب» (لینک)
شروع انتشار :۱۳۹۴
دوره انتشار :دوفصلنامه
 زبان :فارسی با چکیده های انگلیسی
نوع انتشار :چاپی و الکترونیکی
نوع دسترسی :رایگان (تمام متن)
نوع  داوری :دوسو ناشناس
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ :دارد
زمان بررسی اولیه :طی ۶ روز کاری
زمان داوری :کمتر از ۶ ماه (بین ۲ تا ۴ ماه)
آمار پذیرش و انتشار :دارد (به تفکیک سال)
هزینه بررسی و انتشار :ندارد

 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی:
http://ciauj-tabriziau.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب