فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی
فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی- درباره نشریه
نشریه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
«فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی» نشریه علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر ‏اسلامی تبریز، درصدد است تا زمینه‌ای مناسب برای بسط و نشر پژوهش‌هایی در راستای فرهنگ و بینش ‏اسلامی–ایرانی در زمینه معماری، شهرسازی و رشته های وابسته به آن فراهم آورد.‏ افق علمی نشریه، انتشار نتایج تحقیقات نظری و عملی پژوهشگران با رویکرد میان رشته ای؛ در حوزه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی است.
 

 

اطلاعات پایه
فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی
Culture of Islamic Architecture and Urbanism Journal
 
صاحب امتیاز و ناشر : دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مدیر مسئول : محمدعلی کی نژاد
سردبیر : محمدتقی پیربابائی
مدیر داخلی : مینو قره بگلو
مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : شماره ۸۵۷۳۱ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
انجمن های همکار : انجمن علمی مدیریت پروژه ایران  (دریافت تفاهم نامه)
شاپای چاپی (ISSN) :۲۷۱۶-۹۷۵۸ 
شاپای الکترونیکی (EISSN) :۲۷۱۶-۹۶۴۲
نشانگر دیجیتالی شیء (DOI) :۱۰.۲۹۲۵۲/ciauj
شناسه دیجیتال اشیا (DOR) : دارد (مقاله)
رتبه در وزارت علوم برای  ارزیابی ۱۴۰۰ رتبه «ب» (لینک)
نوع اعتبار : علمی
شروع انتشار :۱۳۹۴
دوره انتشار : دوفصلنامه
 زبان : فارسی با چکیده های انگلیسی
نوع انتشار : چاپی و الکترونیکی
نوع دسترسی : رایگان (تمام متن)
نوع  داوری : دوسو ناشناس
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ : دارد
زمان بررسی اولیه : طی ۶ روز کاری
زمان داوری : کمتر از ۶ ماه (بین ۲ تا ۴ ماه)
آمار پذیرش و انتشار : دارد (به تفکیک سال)
هزینه بررسی و انتشار : دارد
صفحه آرایی : اندیشه نگاران شیز

 
نشانی مطلب در وبگاه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی:
http://ciauj-tabriziau.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب