آمار نشریه


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1399) سال گذشته (1398) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 9 18 6 15 211
پذیرفته شده 2 8 0 5 73
رد شده 7 10 6 10 138
نرخ پذیرش 22% 44% 0% 33% 35%
نرخ عدم پذیرش 78% 56% 100% 67% 65%

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1399) سال گذشته (1398) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 93 119.51 0 101.38 235.35
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 64.03 128.98 0 58.22 133.78

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1399) سال گذشته (1398) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
پژوهشي 1 8 0 4 71
كاربردي 1 0 0 1 2
گزارش مورد 0 0 0 0 0

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1399) سال گذشته (1398) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 788 5,454 0 2,740 150,721
دریافت فایل مقالات 190 911 0 524 142,442

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 80 20
مقالات دارای دو نویسنده: 82 20
مقالات دارای سه نویسنده: 61 26
مقالات دارای چهار نویسنده: 12 6
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 2 1

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه هنر اسلامی تبریز 121 56
20
دانشگاه تربیت مدرس 30 14
5
دانشگاه محقق اردبیلی 16 6
2
دانشگاه صنعتی جندی شاپور 16 6
2
دانشگاه تهران 14 8
4
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 14 5
دانشگاه علم و صنعت ایران 14 8
5
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 11 6
3
دانشگاه هنر اصفهان 9 4
4
دانشگاه کاشان 8 7
6
دانشگاه هنراسلامی تبریز 8 3
هنر اسلامی تبریز 7 2
1
دانشگاه صنعتی سهند 7 2
2
دانشگاه بوعلی سینا 6 3
دانشگاه ازاد اسلامی زنجان 4 2
دانشگاه شهید بهشتی 4 2
2
دانشگاه ازاد تفرش 4 2
دانشگاه شیراز 4 2
1
دانشگاه تبریز 4 2
دانشگاه جندی شاپور 4 1
1
دانشگاه مازندران 3 2
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 3 2
دانشگاه فردوسی 3 1
1
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر 3 2
1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 3 1
موسسه غیرانتفاعی اسوه معاصر تبریز 2 1
دانشگاه ارومیه 2 1
دانشگاه شهید باهنر 2 2
1
مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی 2 2
2
دانشگاه آزاد اسلامی کرج 2
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 2 1
1
دانشگاه فنی و حرفه ای 2 2
1
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان 2
سازمان میراث فرهنگی 2 1
S.sadeghi809@gmail.com 2 1
آموزش و پرورش 1 1
دانشکده فنی و حرف های دکتر شریعتی 1 1
دانشگاه بینالمللی اسلامی مالزی 1 1
1
دانشگاه سوربون پاریس 1
دانشگاه ازاد اهر 1
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل 1 1
1
دانشگاه زنجان 1 1
1
دانشگاه اصفهان 1 1
1
جهاد دانشگاهی 1 1
دانشگاه گیلان 1 1
موسسه آموزش عالی رشدیه 1
دانشگاه فرهنگیان 1 1
استادیار دانشگاه فنی و حرف های دانشکده پسران قم 1
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان 1 1
دانشگاه علم و فرهنگ 1 1

بروزرسانی: 1399/9/2

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Culture of Islamic Architecture and Urbanism Journal

Designed & Developed by : Yektaweb