آمار نشریه


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 20 23 19 29 248
پذیرفته شده 8 12 8 12 94
رد شده 12 11 11 17 154
نرخ پذیرش 40% 52% 42% 41% 38%
نرخ عدم پذیرش 60% 48% 58% 59% 62%

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 51.57 104.25 51.57 58.96 183.01
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 0 58.6 0 31 118.31

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
پژوهشي 8 10 8 11 91
كاربردي 0 2 0 1 3
گزارش مورد 0 0 0 0 0

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 714 35,305 714 14,685 229,787
دریافت فایل مقالات 0 4,860 0 1,482 177,433

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 94 31
مقالات دارای دو نویسنده: 99 23
مقالات دارای سه نویسنده: 76 32
مقالات دارای چهار نویسنده: 12 7
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 2 1

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه هنر اسلامی تبریز 140 67
29
دانشگاه تربیت مدرس 34 16
5
دانشگاه تهران 16 9
5
دانشگاه محقق اردبیلی 16 5
1
دانشگاه صنعتی جندی شاپور 16 6
2
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 16 5
دانشگاه علم و صنعت ایران 15 9
5
دانشگاه هنر اصفهان 12 5
4
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 11 7
3
دانشگاه هنراسلامی تبریز 9 4
دانشگاه کاشان 8 7
6
دانشگاه صنعتی سهند 7 2
2
دانشگاه بوعلی سینا 6 3
دانشگاه شیراز 5 3
1
دانشگاه تبریز 5 3
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 5 3
1
هنر اسلامی تبریز 5 2
1
دانشگاه پیام نور تهران 4 2
دانشگاه جندی شاپور 4 1
1
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل 4 2
2
دانشگاه ازاد اسلامی زنجان 4 2
دانشگاه شهید بهشتی 4 2
2
دانشگاه ازاد تفرش 4 2
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 3 1
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود 3
دانشگاه مازندران 3 2
دانشگاه صنعتی جندیشاپور دزفول 3 1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 3 3
1
دانشگاه فردوسی 3 1
1
دانشگاه فنی و حرفه ای 3 3
2
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر 3 2
1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 3 1
دانشگاه گیلان 3 3
1
دانشگاه آزاد اسلامی کرج 2
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان 2
سازمان میراث فرهنگی 2
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز 2 1
S.sadeghi809@gmail.com 2 1
پژوهشکده شهر معنوی ثامن 2 1
دانشگاه یزد 2 1
دانشگاه بناب 2 1
1
دانشگاه ارومیه 2 1
موسسه غیرانتفاعی اسوه معاصر تبریز 2 1
مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی 2 2
2
دانشگاه شهید باهنر 2 2
2
دانشگاه هنر تبریز 2 1
دانشگاه فرهنگیان 1 1
موسسه آموزش عالی رشدیه 1
دانشگاه عالی دفاع ملی 1 1
1
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان 1 1

بروزرسانی: 1400/7/3

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Culture of Islamic Architecture and Urbanism Journal

Designed & Developed by : Yektaweb