آمار نشریه


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 4 23 6 20 232
پذیرفته شده 0 12 0 7 86
رد شده 4 11 6 13 146
نرخ پذیرش 0% 52% 0% 35% 37%
نرخ عدم پذیرش 100% 48% 100% 65% 63%

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 0 104.25 0 85.01 206.38
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 0 58.6 0 38 118.31

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
پژوهشي 0 10 0 6 83
كاربردي 0 2 0 1 3
گزارش مورد 0 0 0 0 0

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 0 26,805 0 17,811 213,115
دریافت فایل مقالات 0 3,507 0 1,703 171,483

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 90 26
مقالات دارای دو نویسنده: 87 22
مقالات دارای سه نویسنده: 67 30
مقالات دارای چهار نویسنده: 12 7
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 2 1

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه هنر اسلامی تبریز 134 64
25
دانشگاه تربیت مدرس 33 15
5
دانشگاه محقق اردبیلی 16 5
1
دانشگاه صنعتی جندی شاپور 16 6
2
دانشگاه تهران 14 8
4
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 14 5
دانشگاه علم و صنعت ایران 14 8
5
دانشگاه هنر اصفهان 11 5
4
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 9 6
3
دانشگاه کاشان 8 7
6
دانشگاه هنراسلامی تبریز 8 4
دانشگاه صنعتی سهند 7 2
2
دانشگاه بوعلی سینا 6 3
هنر اسلامی تبریز 5 1
دانشگاه ازاد اسلامی زنجان 4 2
دانشگاه شهید بهشتی 4 2
2
دانشگاه ازاد تفرش 4 2
دانشگاه شیراز 4 2
1
دانشگاه تبریز 4 2
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 4 1
دانشگاه جندی شاپور 4 1
1
دانشگاه مازندران 3 2
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 3 3
1
دانشگاه فردوسی 3 1
1
دانشگاه فنی و حرفه ای 3 3
2
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر 3 2
1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 3 1
دانشگاه بناب 2 1
1
دانشگاه ارومیه 2 1
موسسه غیرانتفاعی اسوه معاصر تبریز 2 1
مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی 2 2
2
دانشگاه شهید باهنر 2 2
2
دانشگاه گیلان 2 2
1
دانشگاه آزاد اسلامی کرج 2
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 2
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان 2
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود 2 1
سازمان میراث فرهنگی 2 1
1
S.sadeghi809@gmail.com 2 1
دانشگاه بینالمللی اسلامی مالزی 1 1
1
آموزش و پرورش 1 1
مدرس دانشگاه و برنامه ریز شهری یاسوج 1 1
1
دانشگاه سوربون پاریس 1
دانشگاه ازاد اهر 1
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل 1 1
1
پژوهشگر آزاد شهرسازی تهران 1 1
1
پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی مشهد ایران 1
آموزشکده فنی پسران قم 1 1
دانشگاه اصفهان 1 1
1
دانشکده معماری و شهرسازی 1 1

بروزرسانی: 1400/5/4

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Culture of Islamic Architecture and Urbanism Journal

Designed & Developed by : Yektaweb