آمار نشریه


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 20 23 19 29 248
پذیرفته شده 8 12 8 12 94
رد شده 12 11 11 17 154
نرخ پذیرش 40% 52% 42% 41% 38%
نرخ عدم پذیرش 60% 48% 58% 59% 62%

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 51.57 104.25 51.57 58.96 183.01
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 0 58.6 0 31 118.31

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
پژوهشي 8 10 8 11 91
كاربردي 0 2 0 1 3
گزارش مورد 0 0 0 0 0

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 712 35,296 712 14,679 229,764
دریافت فایل مقالات 0 4,851 0 1,474 177,422

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 94 31
مقالات دارای دو نویسنده: 99 23
مقالات دارای سه نویسنده: 76 32
مقالات دارای چهار نویسنده: 12 7
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 2 1

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه هنر اسلامی تبریز 140 68
29
دانشگاه تربیت مدرس 34 16
5
دانشگاه صنعتی جندی شاپور 16 6
2
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 16 5
دانشگاه تهران 16 9
5
دانشگاه محقق اردبیلی 16 5
1
دانشگاه علم و صنعت ایران 15 9
5
دانشگاه هنر اصفهان 12 5
4
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 11 7
3
دانشگاه هنراسلامی تبریز 9 4
دانشگاه کاشان 8 7
6
دانشگاه صنعتی سهند 7 2
2
دانشگاه بوعلی سینا 6 3
هنر اسلامی تبریز 5 2
1
دانشگاه شیراز 5 3
1
دانشگاه تبریز 5 3
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 5 3
1
دانشگاه پیام نور تهران 4 2
دانشگاه جندی شاپور 4 1
1
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل 4 2
2
دانشگاه ازاد اسلامی زنجان 4 2
دانشگاه شهید بهشتی 4 2
2
دانشگاه ازاد تفرش 4 2
دانشگاه گیلان 3 3
1
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 3 1
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود 3
دانشگاه صنعتی جندیشاپور دزفول 3 1
دانشگاه مازندران 3 2
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 3 3
1
دانشگاه فردوسی 3 1
1
دانشگاه فنی و حرفه ای 3 3
2
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر 3 2
1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 3 1
دانشگاه آزاد اسلامی کرج 2
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان 2
سازمان میراث فرهنگی 2
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز 2 1
پژوهشکده شهر معنوی ثامن 2 1
S.sadeghi809@gmail.com 2 1
دانشگاه یزد 2 1
دانشگاه بناب 2 1
1
دانشگاه ارومیه 2 1
موسسه غیرانتفاعی اسوه معاصر تبریز 2 1
دانشگاه هنر تبریز 2 1
مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی 2 2
2
دانشگاه شهید باهنر 2 2
2
دانشکده معماری و شهرسازی 1 1
جهاد دانشگاهی 1 1
دانشگاه عالی دفاع ملی 1 1
1
دانشگاه فرهنگیان 1 1

بروزرسانی: 1400/7/3

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Culture of Islamic Architecture and Urbanism Journal

Designed & Developed by : Yektaweb