آمار نشریه


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 0 22 8 21 227
پذیرفته شده 0 12 4 11 86
رد شده 0 10 4 10 141
نرخ پذیرش 0 55% 50% 52% 38%
نرخ عدم پذیرش 0 45% 50% 48% 62%

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 0 104.25 73.75 104.82 206.38
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 0 58.6 31 57.65 118.31

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
پژوهشي 0 10 3 10 83
كاربردي 0 2 1 1 3
گزارش مورد 0 0 0 0 0

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 0 19,219 7,547 18,026 193,918
دریافت فایل مقالات 0 2,079 586 1,636 160,461

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 85 26
مقالات دارای دو نویسنده: 86 22
مقالات دارای سه نویسنده: 63 30
مقالات دارای چهار نویسنده: 12 7
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 2 1

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه هنر اسلامی تبریز 125 58
25
دانشگاه تربیت مدرس 32 14
5
دانشگاه صنعتی جندی شاپور 16 6
2
دانشگاه محقق اردبیلی 16 5
1
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 14 5
دانشگاه علم و صنعت ایران 14 8
5
دانشگاه تهران 14 8
4
دانشگاه هنر اصفهان 11 5
4
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 9 6
3
دانشگاه کاشان 8 6
5
دانشگاه هنراسلامی تبریز 8 3
دانشگاه صنعتی سهند 7 2
2
دانشگاه بوعلی سینا 6 3
هنر اسلامی تبریز 5 1
دانشگاه ازاد تفرش 4 2
دانشگاه شیراز 4 2
1
دانشگاه تبریز 4 2
دانشگاه جندی شاپور 4 1
1
دانشگاه ازاد اسلامی زنجان 4 2
دانشگاه شهید بهشتی 4 2
2
دانشگاه مازندران 3 2
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 3 2
1
دانشگاه فردوسی 3 1
1
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 3
دانشگاه فنی و حرفه ای 3 3
2
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر 3 2
1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 3 1
مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی 2 2
2
دانشگاه شهید باهنر 2 2
2
دانشگاه گیلان 2 2
1
دانشگاه آزاد اسلامی کرج 2
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 2
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان 2
سازمان میراث فرهنگی 2 1
1
S.sadeghi809@gmail.com 2 1
دانشگاه ارومیه 2 1
موسسه غیرانتفاعی اسوه معاصر تبریز 2 1
دانشگاه اصفهان 1 1
1
جهاد دانشگاهی 1 1
دانشگاه فرهنگیان 1 1
موسسه آموزش عالی رشدیه 1
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان 1 1
دانشکده پسران قم 1 1
1
دانشگاه هتر اسلامی تبریز 1
دانشگاه آزاد اسلامی پرند 1 1
دانشگاه پیام نور تهران 1 1
دانشگاه علم و فرهنگ 1 1
دانشگاه آزاد اسلامی ممقان 1 1
دانشگاه پیام نور 1 1
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود 1

بروزرسانی: 1400/1/6

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Culture of Islamic Architecture and Urbanism Journal

Designed & Developed by : Yektaweb