برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تأملی بر مفهوم ساختار و چگونگی شناسایی آن در شهر ایرانی پیش از دوران مدرن (7126 مشاهده)
نقد آرای سنّت گرایان معاصر در زمینه هنر و معماری اسلامی، با تکیه بر مفهوم سنّت در تعریف معماری اسلامی (6865 مشاهده)
تبیین ویژگی‌های طراحی شهری ایرانی اسلامی تبریز، مورد مطالعه: بازار بزرگ شهر (6745 مشاهده)
التقاط به مثابه سبک، رویکردهای نوین در معماری معاصر مسجد در مالزی (6272 مشاهده)
ریخت‌شناسی گنبد (پژوهشی در مورد تناسبات زیبایی‌شناختی و چگونگی پراکنش گنبدهای مساجد فلات مرکزی ایران) (6022 مشاهده)
شریعت - شهر اسلامی (5905 مشاهده)
مبانی فکری شکل‌گیری مکان تعاملات اجتماعی از منظر اندیشه اسلامی (5631 مشاهده)
معماری معاصر ایران، جامعه کوتاه‌مدت - معماری کوتاه‌مدت (5543 مشاهده)
مبانی اسمائی در تحول خصلت ها در ادوار تاریخی هنر و معماری در تمدن اسلامی (5502 مشاهده)
سلب مالکیت از زمین های شخصی در طرح های شهری: مبانی اسلامی و فرضیه استثمار (4804 مشاهده)
معماری در نقاشی مکتب هرات (4680 مشاهده)
فتوت‌نامه معماری (4605 مشاهده)
بازگشت «هویّت» به هنر و معماری اسلامی چگونه است؟ (4487 مشاهده)
مقایسه‌ تطبیقی دو نمونه دیدگاه کل‌ نگر پیش و پس از دوره‌ مدرن در معماری: نگاه طبایعی‌‌(بر مبنای طبیعیات) و نظریه ‌ سالینگروس‌‌(بر مبنای فیزیک نوین و ریاضی) (4074 مشاهده)
الگو، مبانی، ارکان، صفات و اصول شهر اسلامی (3987 مشاهده)
بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانه‌های قجری بوشهر در شکل‌گیری سلسله‌مراتب محرمیّت فضای ورودی (3865 مشاهده)
تغییر ادراک معنا از حرم امام رضا (ع) در نسبت با زمان (3748 مشاهده)
مقایسه گره‌های سنتی و الگوهای معاصر اسلامی با تمرکز بر کاربرد در معماری معاصر (3687 مشاهده)
گونه‌شناسی ساختاری کاربندی و رسمی‌بندی در معماری ایران بر مبنای ساختگاه و کاربست (3318 مشاهده)
بازنمایی معناهای فضاهای شهری اردبیل دورۀ صفویه با نظریۀ فرهنگی هال (3012 مشاهده)
نظریۀ معماریِ اسلامی یا نظریۀ اسلامیِ معماری: نقدی بر اصالت اسلامی رویکردهای نظری و عملی در دوران معاصر (2960 مشاهده)
پیوند معماری و تکوّن رفتار اخلاقیِ اسلامی (2809 مشاهده)
تأثیر مذهب شیعه و اهل سنّت بر شکل‌ گیری مقابر دورۀ ایلخانی (2796 مشاهده)
بررسی تجربی عوامل مؤثر در مطلوبیت زیبایی‌شناسانۀ تناسبات گنبدهای معماری ایرانی- اسلامی (2674 مشاهده)
ارزیابی طرح جامع شهر تبریز از منظر تحقق ‌پذیری عدالت اسلامی (2655 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
التقاط به مثابه سبک، رویکردهای نوین در معماری معاصر مسجد در مالزی (20705 دریافت)
تأملی بر مفهوم ساختار و چگونگی شناسایی آن در شهر ایرانی پیش از دوران مدرن (11524 دریافت)
تبیین ویژگی‌های طراحی شهری ایرانی اسلامی تبریز، مورد مطالعه: بازار بزرگ شهر (11086 دریافت)
ریخت‌شناسی گنبد (پژوهشی در مورد تناسبات زیبایی‌شناختی و چگونگی پراکنش گنبدهای مساجد فلات مرکزی ایران) (9863 دریافت)
خواندن معماری؛ چیستی، چرایی و چگونگی در جستجوی مدلی برای آشنایی با تاریخ معماری ایران و نقش آن در سپهر معماری (9662 دریافت)
فتوت‌نامه معماری (7810 دریافت)
معماری معاصر ایران، جامعه کوتاه‌مدت - معماری کوتاه‌مدت (6746 دریافت)
بررسی تجربی عوامل مؤثر در مطلوبیت زیبایی‌شناسانۀ تناسبات گنبدهای معماری ایرانی- اسلامی (6067 دریافت)
نقد آرای سنّت گرایان معاصر در زمینه هنر و معماری اسلامی، با تکیه بر مفهوم سنّت در تعریف معماری اسلامی (5938 دریافت)
گونه‌شناسی ساختاری کاربندی و رسمی‌بندی در معماری ایران بر مبنای ساختگاه و کاربست (5337 دریافت)
معماری در نقاشی مکتب هرات (4852 دریافت)
شریعت - شهر اسلامی (4485 دریافت)
سلب مالکیت از زمین های شخصی در طرح های شهری: مبانی اسلامی و فرضیه استثمار (3898 دریافت)
مقایسه گره‌های سنتی و الگوهای معاصر اسلامی با تمرکز بر کاربرد در معماری معاصر (3718 دریافت)
مبانی اسمائی در تحول خصلت ها در ادوار تاریخی هنر و معماری در تمدن اسلامی (3624 دریافت)
الگو، مبانی، ارکان، صفات و اصول شهر اسلامی (3022 دریافت)
بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانه‌های قجری بوشهر در شکل‌گیری سلسله‌مراتب محرمیّت فضای ورودی (2998 دریافت)
مبانی فکری شکل‌گیری مکان تعاملات اجتماعی از منظر اندیشه اسلامی (2782 دریافت)
مؤلفه‌های مسکن مطلوب در تعامل با محیط‌ زیست مبتنی بر اندیشه‌های اسلامی (2669 دریافت)
تحلیلی بر پارامترهای گونه بندی مساجد تاریخی شهر تبریز (2222 دریافت)
مقایسه‌ تطبیقی دو نمونه دیدگاه کل‌ نگر پیش و پس از دوره‌ مدرن در معماری: نگاه طبایعی‌‌(بر مبنای طبیعیات) و نظریه ‌ سالینگروس‌‌(بر مبنای فیزیک نوین و ریاضی) (2186 دریافت)
تحلیل تأثیر اعتقادات عرفان و تصوف بر مضامین و تزیینات کتیبه‌های مسجد کبود تبریز (2144 دریافت)
شیوۀ نوین خوانش متن معماری مبتنی بر نظریۀ بینامتنیت: (نمونۀ موردی: مسجد الغدیر) (1895 دریافت)
تأثیر مذهب شیعه و اهل سنّت بر شکل‌ گیری مقابر دورۀ ایلخانی (1888 دریافت)
بازنمایی معناهای فضاهای شهری اردبیل دورۀ صفویه با نظریۀ فرهنگی هال (1593 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 9683 بازدید)
شیوه نامه ( 9076 بازدید)
مشخصات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 8803 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 7022 بازدید)
محورهای مقالات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 6847 بازدید)
تماس با نشریه ( 6682 بازدید)
فایل های مورد نیاز برای ثبت مقاله در پایگاه ( 3601 بازدید)
مکانیزم تشخیص سرقت علمی در نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 3309 بازدید)
قواعد اخلاقی چاپ مقالات ( 2275 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده نشریه ( 1529 بازدید)
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 926 بازدید)
سیاست دسترسی آزاد ( 310 بازدید)
روند بررسی مقالات ( 288 بازدید)
مقالات در دست چاپ ( 287 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
محورهای مقالات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 912 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 900 چاپ)
شیوه نامه ( 871 چاپ)
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 856 چاپ)
تماس با نشریه ( 789 چاپ)
مشخصات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 781 چاپ)
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 519 چاپ)
مکانیزم تشخیص سرقت علمی در نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 394 چاپ)
فایل های مورد نیاز برای ثبت مقاله در پایگاه ( 393 چاپ)
قواعد اخلاقی چاپ مقالات ( 315 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده نشریه ( 203 چاپ)
سیاست دسترسی آزاد ( 52 چاپ)
مقالات در دست چاپ ( 52 چاپ)
روند بررسی مقالات ( 43 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Culture of Islamic Architecture and Urbanism Journal

Designed & Developed by : Yektaweb