برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
نقد آرای سنّت گرایان معاصر در زمینه هنر و معماری اسلامی، با تکیه بر مفهوم سنّت در تعریف معماری اسلامی (4590 مشاهده)
تأملی بر مفهوم ساختار و چگونگی شناسایی آن در شهر ایرانی پیش از دوران مدرن (4476 مشاهده)
تبیین ویژگی‌های طراحی شهری ایرانی اسلامی تبریز، مورد مطالعه: بازار بزرگ شهر (4450 مشاهده)
التقاط به مثابه سبک، رویکردهای نوین در معماری معاصر مسجد در مالزی (4393 مشاهده)
ریخت‌شناسی گنبد (پژوهشی در مورد تناسبات زیبایی‌شناختی و چگونگی پراکنش گنبدهای مساجد فلات مرکزی ایران) (4290 مشاهده)
مبانی اسمائی در تحول خصلت ها در ادوار تاریخی هنر و معماری در تمدن اسلامی (3851 مشاهده)
شریعت - شهر اسلامی (3774 مشاهده)
مبانی فکری شکل‌گیری مکان تعاملات اجتماعی از منظر اندیشه اسلامی (3620 مشاهده)
معماری معاصر ایران، جامعه کوتاه‌مدت - معماری کوتاه‌مدت (3576 مشاهده)
فتوت‌نامه معماری (3203 مشاهده)
سلب مالکیت از زمین های شخصی در طرح های شهری: مبانی اسلامی و فرضیه استثمار (3189 مشاهده)
بازگشت «هویّت» به هنر و معماری اسلامی چگونه است؟ (3003 مشاهده)
معماری در نقاشی مکتب هرات (2799 مشاهده)
الگو، مبانی، ارکان، صفات و اصول شهر اسلامی (2593 مشاهده)
مقایسه‏ تطبیقی دو نمونه دیدگاه کل‏ نگر پیش و پس از دوره‏ مدرن در معماری: نگاه طبایعی‏‏(بر مبنای طبیعیات) و نظریه ‏ سالینگروس‏‏(بر مبنای فیزیک نوین و ریاضی) (2532 مشاهده)
بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانه‌های قجری بوشهر در شکل‌گیری سلسله‌مراتب محرمیّت فضای ورودی (2432 مشاهده)
تغییر ادراک معنا از حرم امام رضا (ع) در نسبت با زمان (2376 مشاهده)
مقایسه گره‌های سنتی و الگوهای معاصر اسلامی با تمرکز بر کاربرد در معماری معاصر (2372 مشاهده)
پیوند معماری و تکوّن رفتار اخلاقیِ اسلامی (1302 مشاهده)
تأثیر مذهب شیعه و اهل سنّت بر شکل‌ گیری مقابر دورۀ ایلخانی (1226 مشاهده)
نظریۀ معماریِ اسلامی یا نظریۀ اسلامیِ معماری: نقدی بر اصالت اسلامی رویکردهای نظری و عملی در دوران معاصر (1173 مشاهده)
گونه‌شناسی ساختاری کاربندی و رسمی‌بندی در معماری ایران بر مبنای ساختگاه و کاربست (1142 مشاهده)
ارزیابی طرح جامع شهر تبریز از منظر تحقق ‌پذیری عدالت اسلامی (1119 مشاهده)
ارزیابی وضعیت و ارائۀ راهبرد برای ایجاد انگیزه در دانشجویان ارشد رشتۀ معماری اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز (1058 مشاهده)
بررسی تطبیقی رفتار حرارتی پوستۀ خارجی مساجد سنّتی و معاصر در شهر تبریز (1027 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ریخت‌شناسی گنبد (پژوهشی در مورد تناسبات زیبایی‌شناختی و چگونگی پراکنش گنبدهای مساجد فلات مرکزی ایران) (5447 دریافت)
تأملی بر مفهوم ساختار و چگونگی شناسایی آن در شهر ایرانی پیش از دوران مدرن (5337 دریافت)
نقد آرای سنّت گرایان معاصر در زمینه هنر و معماری اسلامی، با تکیه بر مفهوم سنّت در تعریف معماری اسلامی (4604 دریافت)
تبیین ویژگی‌های طراحی شهری ایرانی اسلامی تبریز، مورد مطالعه: بازار بزرگ شهر (4194 دریافت)
معماری در نقاشی مکتب هرات (2828 دریافت)
مبانی اسمائی در تحول خصلت ها در ادوار تاریخی هنر و معماری در تمدن اسلامی (2568 دریافت)
سلب مالکیت از زمین های شخصی در طرح های شهری: مبانی اسلامی و فرضیه استثمار (2499 دریافت)
معماری معاصر ایران، جامعه کوتاه‌مدت - معماری کوتاه‌مدت (2446 دریافت)
شریعت - شهر اسلامی (2350 دریافت)
مبانی فکری شکل‌گیری مکان تعاملات اجتماعی از منظر اندیشه اسلامی (1968 دریافت)
بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانه‌های قجری بوشهر در شکل‌گیری سلسله‌مراتب محرمیّت فضای ورودی (1930 دریافت)
مقایسه گره‌های سنتی و الگوهای معاصر اسلامی با تمرکز بر کاربرد در معماری معاصر (1738 دریافت)
مقایسه‏ تطبیقی دو نمونه دیدگاه کل‏ نگر پیش و پس از دوره‏ مدرن در معماری: نگاه طبایعی‏‏(بر مبنای طبیعیات) و نظریه ‏ سالینگروس‏‏(بر مبنای فیزیک نوین و ریاضی) (1607 دریافت)
التقاط به مثابه سبک، رویکردهای نوین در معماری معاصر مسجد در مالزی (1371 دریافت)
تغییر ادراک معنا از حرم امام رضا (ع) در نسبت با زمان (1138 دریافت)
الگو، مبانی، ارکان، صفات و اصول شهر اسلامی (1026 دریافت)
گونه‌شناسی ساختاری کاربندی و رسمی‌بندی در معماری ایران بر مبنای ساختگاه و کاربست (911 دریافت)
بازگشت «هویّت» به هنر و معماری اسلامی چگونه است؟ (910 دریافت)
تأثیر مذهب شیعه و اهل سنّت بر شکل‌ گیری مقابر دورۀ ایلخانی (702 دریافت)
فتوت‌نامه معماری (688 دریافت)
تحلیل تأثیر اعتقادات عرفان و تصوف بر مضامین و تزیینات کتیبه‌های مسجد کبود تبریز (632 دریافت)
نظریۀ معماریِ اسلامی یا نظریۀ اسلامیِ معماری: نقدی بر اصالت اسلامی رویکردهای نظری و عملی در دوران معاصر (612 دریافت)
ارزیابی طرح جامع شهر تبریز از منظر تحقق ‌پذیری عدالت اسلامی (570 دریافت)
پیوند معماری و تکوّن رفتار اخلاقیِ اسلامی (563 دریافت)
تحلیلی بر پارامترهای گونه بندی مساجد تاریخی شهر تبریز (530 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 7609 بازدید)
مشخصات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 7179 بازدید)
شیوه نامه ( 6995 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 5525 بازدید)
تماس با نشریه ( 5165 بازدید)
محورهای مقالات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 5056 بازدید)
فایل های مورد نیاز برای ثبت مقاله در پایگاه ( 2109 بازدید)
مکانیزم تشخیص سرقت علمی در نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 1899 بازدید)
خوش آمدید ( 917 بازدید)
قواعد اخلاقی چاپ مقالات ( 868 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 706 چاپ)
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 663 چاپ)
شیوه نامه ( 654 چاپ)
تماس با نشریه ( 598 چاپ)
مشخصات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 587 چاپ)
محورهای مقالات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 562 چاپ)
خوش آمدید ( 515 چاپ)
فایل های مورد نیاز برای ثبت مقاله در پایگاه ( 211 چاپ)
مکانیزم تشخیص سرقت علمی در نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 204 چاپ)
قواعد اخلاقی چاپ مقالات ( 103 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Culture of Islamic Architecture and Urbanism Journal

Designed & Developed by : Yektaweb