برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تأملی بر مفهوم ساختار و چگونگی شناسایی آن در شهر ایرانی پیش از دوران مدرن (5371 مشاهده)
نقد آرای سنّت گرایان معاصر در زمینه هنر و معماری اسلامی، با تکیه بر مفهوم سنّت در تعریف معماری اسلامی (5274 مشاهده)
تبیین ویژگی‌های طراحی شهری ایرانی اسلامی تبریز، مورد مطالعه: بازار بزرگ شهر (5124 مشاهده)
ریخت‌شناسی گنبد (پژوهشی در مورد تناسبات زیبایی‌شناختی و چگونگی پراکنش گنبدهای مساجد فلات مرکزی ایران) (4850 مشاهده)
التقاط به مثابه سبک، رویکردهای نوین در معماری معاصر مسجد در مالزی (4818 مشاهده)
شریعت - شهر اسلامی (4392 مشاهده)
مبانی اسمائی در تحول خصلت ها در ادوار تاریخی هنر و معماری در تمدن اسلامی (4369 مشاهده)
معماری معاصر ایران، جامعه کوتاه‌مدت - معماری کوتاه‌مدت (4202 مشاهده)
مبانی فکری شکل‌گیری مکان تعاملات اجتماعی از منظر اندیشه اسلامی (4128 مشاهده)
سلب مالکیت از زمین های شخصی در طرح های شهری: مبانی اسلامی و فرضیه استثمار (3865 مشاهده)
بازگشت «هویّت» به هنر و معماری اسلامی چگونه است؟ (3606 مشاهده)
فتوت‌نامه معماری (3581 مشاهده)
معماری در نقاشی مکتب هرات (3427 مشاهده)
الگو، مبانی، ارکان، صفات و اصول شهر اسلامی (2979 مشاهده)
مقایسه‏ تطبیقی دو نمونه دیدگاه کل‏ نگر پیش و پس از دوره‏ مدرن در معماری: نگاه طبایعی‏‏(بر مبنای طبیعیات) و نظریه ‏ سالینگروس‏‏(بر مبنای فیزیک نوین و ریاضی) (2970 مشاهده)
بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانه‌های قجری بوشهر در شکل‌گیری سلسله‌مراتب محرمیّت فضای ورودی (2811 مشاهده)
تغییر ادراک معنا از حرم امام رضا (ع) در نسبت با زمان (2762 مشاهده)
مقایسه گره‌های سنتی و الگوهای معاصر اسلامی با تمرکز بر کاربرد در معماری معاصر (2752 مشاهده)
گونه‌شناسی ساختاری کاربندی و رسمی‌بندی در معماری ایران بر مبنای ساختگاه و کاربست (1861 مشاهده)
تأثیر مذهب شیعه و اهل سنّت بر شکل‌ گیری مقابر دورۀ ایلخانی (1735 مشاهده)
پیوند معماری و تکوّن رفتار اخلاقیِ اسلامی (1720 مشاهده)
نظریۀ معماریِ اسلامی یا نظریۀ اسلامیِ معماری: نقدی بر اصالت اسلامی رویکردهای نظری و عملی در دوران معاصر (1706 مشاهده)
ارزیابی طرح جامع شهر تبریز از منظر تحقق ‌پذیری عدالت اسلامی (1571 مشاهده)
ارزیابی وضعیت و ارائۀ راهبرد برای ایجاد انگیزه در دانشجویان ارشد رشتۀ معماری اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز (1452 مشاهده)
بررسی تطبیقی رفتار حرارتی پوستۀ خارجی مساجد سنّتی و معاصر در شهر تبریز (1404 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
التقاط به مثابه سبک، رویکردهای نوین در معماری معاصر مسجد در مالزی (20017 دریافت)
تأملی بر مفهوم ساختار و چگونگی شناسایی آن در شهر ایرانی پیش از دوران مدرن (9335 دریافت)
ریخت‌شناسی گنبد (پژوهشی در مورد تناسبات زیبایی‌شناختی و چگونگی پراکنش گنبدهای مساجد فلات مرکزی ایران) (6280 دریافت)
معماری معاصر ایران، جامعه کوتاه‌مدت - معماری کوتاه‌مدت (5316 دریافت)
نقد آرای سنّت گرایان معاصر در زمینه هنر و معماری اسلامی، با تکیه بر مفهوم سنّت در تعریف معماری اسلامی (4883 دریافت)
تبیین ویژگی‌های طراحی شهری ایرانی اسلامی تبریز، مورد مطالعه: بازار بزرگ شهر (4751 دریافت)
بررسی تجربی عوامل مؤثر در مطلوبیت زیبایی‌شناسانۀ تناسبات گنبدهای معماری ایرانی- اسلامی (4719 دریافت)
شریعت - شهر اسلامی (3466 دریافت)
گونه‌شناسی ساختاری کاربندی و رسمی‌بندی در معماری ایران بر مبنای ساختگاه و کاربست (3427 دریافت)
معماری در نقاشی مکتب هرات (3203 دریافت)
سلب مالکیت از زمین های شخصی در طرح های شهری: مبانی اسلامی و فرضیه استثمار (3021 دریافت)
مبانی اسمائی در تحول خصلت ها در ادوار تاریخی هنر و معماری در تمدن اسلامی (2866 دریافت)
مبانی فکری شکل‌گیری مکان تعاملات اجتماعی از منظر اندیشه اسلامی (2205 دریافت)
بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانه‌های قجری بوشهر در شکل‌گیری سلسله‌مراتب محرمیّت فضای ورودی (2125 دریافت)
مقایسه گره‌های سنتی و الگوهای معاصر اسلامی با تمرکز بر کاربرد در معماری معاصر (2000 دریافت)
مقایسه‏ تطبیقی دو نمونه دیدگاه کل‏ نگر پیش و پس از دوره‏ مدرن در معماری: نگاه طبایعی‏‏(بر مبنای طبیعیات) و نظریه ‏ سالینگروس‏‏(بر مبنای فیزیک نوین و ریاضی) (1742 دریافت)
تغییر ادراک معنا از حرم امام رضا (ع) در نسبت با زمان (1257 دریافت)
الگو، مبانی، ارکان، صفات و اصول شهر اسلامی (1122 دریافت)
تأثیر مذهب شیعه و اهل سنّت بر شکل‌ گیری مقابر دورۀ ایلخانی (1028 دریافت)
بازگشت «هویّت» به هنر و معماری اسلامی چگونه است؟ (1014 دریافت)
تحلیل تأثیر اعتقادات عرفان و تصوف بر مضامین و تزیینات کتیبه‌های مسجد کبود تبریز (979 دریافت)
فتوت‌نامه معماری (968 دریافت)
تحلیلی بر پارامترهای گونه بندی مساجد تاریخی شهر تبریز (846 دریافت)
شیوۀ نوین خوانش متن معماری مبتنی بر نظریۀ بینامتنیت: (نمونۀ موردی: مسجد الغدیر) (845 دریافت)
نظریۀ معماریِ اسلامی یا نظریۀ اسلامیِ معماری: نقدی بر اصالت اسلامی رویکردهای نظری و عملی در دوران معاصر (751 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 8327 بازدید)
مشخصات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 7810 بازدید)
شیوه نامه ( 7702 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 6030 بازدید)
محورهای مقالات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 5773 بازدید)
تماس با نشریه ( 5709 بازدید)
فایل های مورد نیاز برای ثبت مقاله در پایگاه ( 2643 بازدید)
مکانیزم تشخیص سرقت علمی در نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 2404 بازدید)
قواعد اخلاقی چاپ مقالات ( 1362 بازدید)
خوش آمدید ( 920 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده نشریه ( 488 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
محورهای مقالات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 791 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 769 چاپ)
شیوه نامه ( 738 چاپ)
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 731 چاپ)
تماس با نشریه ( 663 چاپ)
مشخصات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 643 چاپ)
خوش آمدید ( 517 چاپ)
مکانیزم تشخیص سرقت علمی در نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 273 چاپ)
فایل های مورد نیاز برای ثبت مقاله در پایگاه ( 272 چاپ)
قواعد اخلاقی چاپ مقالات ( 176 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده نشریه ( 78 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Culture of Islamic Architecture and Urbanism Journal

Designed & Developed by : Yektaweb