برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
نقد آرای سنّت گرایان معاصر در زمینه هنر و معماری اسلامی، با تکیه بر مفهوم سنّت در تعریف معماری اسلامی (4701 مشاهده)
تبیین ویژگی‌های طراحی شهری ایرانی اسلامی تبریز، مورد مطالعه: بازار بزرگ شهر (4569 مشاهده)
تأملی بر مفهوم ساختار و چگونگی شناسایی آن در شهر ایرانی پیش از دوران مدرن (4567 مشاهده)
التقاط به مثابه سبک، رویکردهای نوین در معماری معاصر مسجد در مالزی (4470 مشاهده)
ریخت‌شناسی گنبد (پژوهشی در مورد تناسبات زیبایی‌شناختی و چگونگی پراکنش گنبدهای مساجد فلات مرکزی ایران) (4377 مشاهده)
مبانی اسمائی در تحول خصلت ها در ادوار تاریخی هنر و معماری در تمدن اسلامی (3957 مشاهده)
شریعت - شهر اسلامی (3883 مشاهده)
مبانی فکری شکل‌گیری مکان تعاملات اجتماعی از منظر اندیشه اسلامی (3711 مشاهده)
معماری معاصر ایران، جامعه کوتاه‌مدت - معماری کوتاه‌مدت (3675 مشاهده)
سلب مالکیت از زمین های شخصی در طرح های شهری: مبانی اسلامی و فرضیه استثمار (3319 مشاهده)
فتوت‌نامه معماری (3277 مشاهده)
بازگشت «هویّت» به هنر و معماری اسلامی چگونه است؟ (3125 مشاهده)
معماری در نقاشی مکتب هرات (2907 مشاهده)
الگو، مبانی، ارکان، صفات و اصول شهر اسلامی (2664 مشاهده)
مقایسه‏ تطبیقی دو نمونه دیدگاه کل‏ نگر پیش و پس از دوره‏ مدرن در معماری: نگاه طبایعی‏‏(بر مبنای طبیعیات) و نظریه ‏ سالینگروس‏‏(بر مبنای فیزیک نوین و ریاضی) (2623 مشاهده)
بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانه‌های قجری بوشهر در شکل‌گیری سلسله‌مراتب محرمیّت فضای ورودی (2517 مشاهده)
مقایسه گره‌های سنتی و الگوهای معاصر اسلامی با تمرکز بر کاربرد در معماری معاصر (2466 مشاهده)
تغییر ادراک معنا از حرم امام رضا (ع) در نسبت با زمان (2464 مشاهده)
پیوند معماری و تکوّن رفتار اخلاقیِ اسلامی (1400 مشاهده)
تأثیر مذهب شیعه و اهل سنّت بر شکل‌ گیری مقابر دورۀ ایلخانی (1324 مشاهده)
نظریۀ معماریِ اسلامی یا نظریۀ اسلامیِ معماری: نقدی بر اصالت اسلامی رویکردهای نظری و عملی در دوران معاصر (1278 مشاهده)
گونه‌شناسی ساختاری کاربندی و رسمی‌بندی در معماری ایران بر مبنای ساختگاه و کاربست (1277 مشاهده)
ارزیابی طرح جامع شهر تبریز از منظر تحقق ‌پذیری عدالت اسلامی (1226 مشاهده)
ارزیابی وضعیت و ارائۀ راهبرد برای ایجاد انگیزه در دانشجویان ارشد رشتۀ معماری اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز (1169 مشاهده)
بررسی تطبیقی رفتار حرارتی پوستۀ خارجی مساجد سنّتی و معاصر در شهر تبریز (1110 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ریخت‌شناسی گنبد (پژوهشی در مورد تناسبات زیبایی‌شناختی و چگونگی پراکنش گنبدهای مساجد فلات مرکزی ایران) (5489 دریافت)
تأملی بر مفهوم ساختار و چگونگی شناسایی آن در شهر ایرانی پیش از دوران مدرن (5404 دریافت)
نقد آرای سنّت گرایان معاصر در زمینه هنر و معماری اسلامی، با تکیه بر مفهوم سنّت در تعریف معماری اسلامی (4638 دریافت)
تبیین ویژگی‌های طراحی شهری ایرانی اسلامی تبریز، مورد مطالعه: بازار بزرگ شهر (4207 دریافت)
گونه‌شناسی ساختاری کاربندی و رسمی‌بندی در معماری ایران بر مبنای ساختگاه و کاربست (2977 دریافت)
معماری در نقاشی مکتب هرات (2901 دریافت)
مبانی اسمائی در تحول خصلت ها در ادوار تاریخی هنر و معماری در تمدن اسلامی (2625 دریافت)
معماری معاصر ایران، جامعه کوتاه‌مدت - معماری کوتاه‌مدت (2541 دریافت)
سلب مالکیت از زمین های شخصی در طرح های شهری: مبانی اسلامی و فرضیه استثمار (2525 دریافت)
شریعت - شهر اسلامی (2402 دریافت)
مبانی فکری شکل‌گیری مکان تعاملات اجتماعی از منظر اندیشه اسلامی (2021 دریافت)
بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانه‌های قجری بوشهر در شکل‌گیری سلسله‌مراتب محرمیّت فضای ورودی (1973 دریافت)
مقایسه گره‌های سنتی و الگوهای معاصر اسلامی با تمرکز بر کاربرد در معماری معاصر (1773 دریافت)
مقایسه‏ تطبیقی دو نمونه دیدگاه کل‏ نگر پیش و پس از دوره‏ مدرن در معماری: نگاه طبایعی‏‏(بر مبنای طبیعیات) و نظریه ‏ سالینگروس‏‏(بر مبنای فیزیک نوین و ریاضی) (1628 دریافت)
التقاط به مثابه سبک، رویکردهای نوین در معماری معاصر مسجد در مالزی (1392 دریافت)
تغییر ادراک معنا از حرم امام رضا (ع) در نسبت با زمان (1154 دریافت)
الگو، مبانی، ارکان، صفات و اصول شهر اسلامی (1036 دریافت)
بازگشت «هویّت» به هنر و معماری اسلامی چگونه است؟ (921 دریافت)
تأثیر مذهب شیعه و اهل سنّت بر شکل‌ گیری مقابر دورۀ ایلخانی (748 دریافت)
فتوت‌نامه معماری (710 دریافت)
تحلیل تأثیر اعتقادات عرفان و تصوف بر مضامین و تزیینات کتیبه‌های مسجد کبود تبریز (685 دریافت)
نظریۀ معماریِ اسلامی یا نظریۀ اسلامیِ معماری: نقدی بر اصالت اسلامی رویکردهای نظری و عملی در دوران معاصر (631 دریافت)
پیوند معماری و تکوّن رفتار اخلاقیِ اسلامی (583 دریافت)
ارزیابی طرح جامع شهر تبریز از منظر تحقق ‌پذیری عدالت اسلامی (582 دریافت)
تحلیلی بر پارامترهای گونه بندی مساجد تاریخی شهر تبریز (569 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 7772 بازدید)
مشخصات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 7322 بازدید)
شیوه نامه ( 7174 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 5655 بازدید)
تماس با نشریه ( 5314 بازدید)
محورهای مقالات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 5197 بازدید)
فایل های مورد نیاز برای ثبت مقاله در پایگاه ( 2237 بازدید)
مکانیزم تشخیص سرقت علمی در نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 2026 بازدید)
قواعد اخلاقی چاپ مقالات ( 1001 بازدید)
خوش آمدید ( 917 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده نشریه ( 122 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 725 چاپ)
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 682 چاپ)
شیوه نامه ( 679 چاپ)
تماس با نشریه ( 614 چاپ)
مشخصات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 602 چاپ)
محورهای مقالات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 579 چاپ)
خوش آمدید ( 515 چاپ)
فایل های مورد نیاز برای ثبت مقاله در پایگاه ( 224 چاپ)
مکانیزم تشخیص سرقت علمی در نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 221 چاپ)
قواعد اخلاقی چاپ مقالات ( 124 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده نشریه ( 18 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Culture of Islamic Architecture and Urbanism Journal

Designed & Developed by : Yektaweb